Surgery clinic

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งที่เชี่ยวชาญด้านการเสริมหน้าอกโดยเฉพาะ ทีมแพทย์ผู้มากประสบการณ์ ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

ก่อนทำศัลยกรรมต้องทำอย่างไรบ้าง

Sometimes plastic surgery isn't just about cosmetics. It is also an important tool to help correct physical or health problems, such as surgery to correct health problems. Changing the structure of the body to boost confidence or improve quality of life Bangkok Surgery Clinic

คุณกิฟ : เสริมหน้าอกที่บีคอสคลินิก แจ่มจริงไม่มโน!

เปรียบเทียบการเสริมหน้าอก ซิลิโคนราคาถูกกับ ซิลิโคนราคาแพง ต่างกันอย่างไร

การเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หลายคนอาจลังเลกับค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของซิลิโคน

คำถามยอดฮิตสำหรับคนที่จะศัลยกรรมดึงหน้า

การดึงหน้าเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อย ริ้วรอยลึก ร่องแก้มลึก เหี่ยวบริเวณคอ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและปัญหาของแต่ละบุคคล

จมูกสโลปปลายพุ่ง คืออะไร?

การเสริมจมูกทรงสโลปปลายพุ่ง เป็นหนึ่งในรูปทรงจมูกที่คนนิยมเสริมกัน โดยจมูกจะมีลักษณะไม่โด่งมาก สันจมูกเรียวสวยและโค้งสโลปลงมาตัดแต่หัวตาจนถึงปลายจมูก

ซิลิโคน Silimed เสริมหน้าอกให้เป๊ะปัง มั่นใจทุกองศา กับ

Silimed เป็นหนึ่งในแบรนด์ซิลิโคนเสริมหน้าอกจากประเทศบราซิลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ซิลิโคน SEBBIN

ตัวเลือกเสริมหน้าอกเพื่อความเป็นธรรมชาติและปลอดภัย

ซิลิโคน Mentor

ตัวเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการเสริมหน้าอก

ยกคิ้วแก้ตาตก เทคนิคซ่อนแผลใต้คิ้ว Sub Brow Lift

Sub-brow lift คือ การผ่าตัดยกหางตา ด้วยเทคนิคยกหางตาซ่อนแผลใต้คิ้ว ซึ่งการซ่อนแผลนั้น จะทำบริเวณใต้ คิ้ว โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดหนังตาที่หย่อนคล้อย และกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาให้กระชับ ยกหางตาขึ้น และทำการเย็บ

ผิวชั้น SMAS คืออะไร?

ผิวชั้น SMAS (Superficial Musculo Aponeurotic System) เปรียบเสมือนโครงสร้างหลักที่พยุงให้ใบหน้าของเราดูกระชับเต่งตึง ชั้นนี้ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อพังผืดและกล้ามเนื้อใบหน้า อยู่ใต้ชั้นผิวหนังและไขมัน ทำหน้าที่ห่อหุ้มและเชื่อมต่อกล้ามเนื้อใบหน้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

facelift

In this era medical technology is advanced. Facelift surgery is therefore not just a matter for teenagers or middle-aged people anymore. Elderly people can also undergo surgery to correct sagging facial skin. Reveal youthful skin It can build confidence as well.

Foxy Eyes

Foxy Eyes surgery, eyelid lift, is a new technique for eyelid surgery. That makes the overall face look youthful. The middle of the face looks firm. Wrinkles and crow's feet are reduced. By lifting the eyes to look like almond eyes.

breast augmentation surgery

Breast augmentation surgery is a surgical procedure to increase the size and shape of the breasts. It's popular for women who want bigger breasts. Larger, fuller, or more proportionate in shape

Is Sirimed silicone good? Let's look at the advantages, disadvantages, and reviews from real users.

Sirimed silicone (Silimed) is one of the brands of silicone breast implants that are popular with women who want to enhance their breasts to look plump, firm and natural. With many outstanding features such as soft, durable silicone, the results look natural. And there are many styles to choose from.

How many styles of breast augmentation are there? Choose which style is right for you.

breast augmentation It is one of the most popular cosmetic surgeries today. Especially among women who want to increase the size or adjust the shape of their breasts to look plump, firm and beautiful.

Facelift at specific points

Are you fed up with wrinkles, sagging cheeks, and a double chin but don't want major surgery? Mini Face Lift, a tool to help restore a youthful face Lifts and tightens only specific areas. Perfect!

Endotine Eyebrow Lift

Eyebrows are important organs on the face that help create charm and attract the eye. But as we get older, Eyebrows begin to sag and droop, causing the face to look old and sad. These problems can be solved with Endotine Eyebrow Lift Surgery is a modern endoscopic eyebrow lifting technique that is safe and provides long-lasting results.

Rejuvenate your face

Tired of wrinkles and sagging on your face that show your age? I want to come back and look good. Tight like when you were a teenager again? Modern facelift technology Helps you turn back your youth safely and effectively.

Nose augmentation, mantis style

Rhinoplasty is one of the hottest beauty trends today. Because it can help adjust the shape of the nose Make it look more prominent and beautiful quickly. Therefore making it popular among both women and men.

Breast Augmentation: A Guide for Women

Breast augmentation is one of the most popular cosmetic surgeries today. Many women choose Breast augmentation is done for a variety of reasons. Beauty, mental health, and more

Nose augmentation, the latest technique

The 3D Rhinoplasty technique is the newest rhinoplasty technique. that is continually increasing in popularity Because it has many advantages as follows:

Is nose augmentation dangerous?

Risks from rhinoplasty can be divided into 2 main types as follows: General risks from surgery include: bleeding infect Swelling and bruising Numbness around the nose silicone perforation

How long does a nose augmentation last?

How long does a nose job last? Factors affecting the service life of silicone Rhinoplasty is a very popular surgery nowadays. Because it can help correct and strengthen the shape of the nose to make it more beautiful and more in line with the face. However, silicone used for nose augmentation has a limited lifespan. Depends on various factors as follows:

Does nose augmentation hurt?

Pain after rhinoplasty is a normal symptom that can occur. This is because the body was injured from cutting the wound and inserting silicone into the nose. Pain symptoms vary from person to person. It depends on various factors such as surgical techniques. Desired nose size and shape and the body's level of sensitivity to pain

How much does nose augmentation cost?

Factors affecting the price of nose surgery Rhinoplasty prices depend on several factors as follows: surgical techniques Popular rhinoplasty techniques are as follows: Closed Rhinoplasty: This is a surgery where the wound is closed. The doctor will make an incision on the inside of the nose to insert silicone into the nose.

Where is the best place to get nose surgery?

Clinic reliability You should choose a clinic that has a valid business license. There are specialists and highly experienced doctors. Clean and safe medical tools and equipment

How to take care of yourself after rhinoplasty?

Taking care of yourself after nose surgery This will help the swelling, bruising, and pain in the nose relieve faster. and helps the results after surgery to be beautiful and safe as follows

How many days does it take to recover from nose augmentation?

The recovery period after rhinoplasty is generally approximately 1-2 weeks. During the first 24 hours after surgery, The patient will need to stay in the hospital for observation. And there may be swelling and bruising. Pain in the nose, stuffy nose, nosebleeds, etc.

What type of nose augmentation is suitable for who?

The nose shape is suitable for each person's face. It depends on many factors such as facial structure, face shape, and level of nose prominence. The length of the nose, etc. The currently popular nose shapes include:

Rhinoplasty: Know before you do it, it's safer.

Rhinoplasty is a very popular surgery nowadays. Because it can help correct and strengthen the shape of the nose to make it more beautiful and more in line with the face. However,

Frequently asked questions about facelift surgery

Frequently asked questions about facelift surgery are as follows: 1. Who is facelift surgery suitable for? Face lift surgery is suitable for people who have sagging facial problems, such as wrinkled facial skin, deep cheek lines, saggy chin, wrinkled neck, etc. The appropriate age for face lift surgery is 40 years and over, but if there are factors that accelerate facial problems, Sagging, such as smoking, drinking alcohol, staying up late, and lacking rest You can consider having facelift surgery before the age of 40.

Taking care of yourself after facelift surgery

Taking care of yourself after facelift surgery includes applying cold compresses for the first 48 hours after surgery. Cold compresses should be applied to the face and neck. To help reduce swelling, bruising and wound pain. Taking medicine You should take the medicine according to your doctor's advice. To help reduce swelling, bruising, wound pain, and infection.

Risks and complications of a facelift​

Common risks of a facelift include: Swelling, redness, and bruising on the face and neck that will disappear within 1-2 weeks. Numbness in the face and neck This may be temporary or permanent. Infection around the surgical wound This may happen very rarely.

Preparation before facelift surgery

Facelift surgery It is surgery to correct sagging facial problems. The doctor will perform surgery to cut off excess skin and tissue.

Advantages and disadvantages of facelift surgery

What are the advantages and disadvantages of a facelift? And what are the reasons that make you want facelift surgery?

How much does a facelift cost and what does it include?

The cost of facelift surgery depends on the following factors:

Results of facelift surgery

Sagging of the face and neck is a common problem with age. This is because the skin and muscles of the face and neck deteriorate over time. As a result, the face looks older, with a sagging chin, deep cheek lines, crow's feet, and various wrinkles.

Who should have facelift surgery?

Currently, there are many types of facelift surgery techniques available. It depends on the area to be lifted and the degree of sagging of the face and neck. They can be divided into 2 main types as follows:

Facelift surgery techniques

Currently, there are many types of facelift surgery techniques available. It depends on the area to be lifted and the degree of sagging of the face and neck. They can be divided into 2 main types as follows:

What is facelift surgery?

Facelift surgery is a surgery to lift and tighten the face and neck. The surgeon will remove and pull the skin and muscles of the face and neck back to their proper positions. and cut off the excess skin To make the face and neck look firmer, tighter and more youthful.

Can breast augmentation last a lifetime?

"Can breast augmentation last a lifetime?" is a question that many people wonder. Because breast augmentation is a major surgery that requires a long recovery period. And the costs are high. So I want to be sure that I will have beautiful breasts forever.

Why are there so many prices for breast augmentation?

Breast augmentation is a cosmetic surgery that is very popular today. Many women choose to have breast augmentation to boost their confidence and enhance their personality. But many people wonder why breast augmentation prices vary.

Two girls' breast augmentation

There are many young women who are beginning to develop their sexuality. Often have a problem with small breasts. Whether caused by genetics or testosterone that affects breast growth Makes you feel insecure about your own body.

SiliconeAllergen

Breast augmentation with silicone is a widely popular method nowadays. Because it is a safe and effective method Helps boost confidence for women with small or sagging breasts.

Making milk costs 30000​

"Making milk costs 30,000 baht. Is this true!?" Many people probably think to themselves that this is not possible. Because general breast surgery costs tens of thousands, but at Bcoss Clinic, they have a promotion for breast surgery priced at 30,000.- plus lots of freebies. In this case, payers must hurry.

How many types of breast augmentation are there?

How many types of breast augmentation are there? Breast augmentation or breast augmentation is a cosmetic surgery that is very popular today. Helps women have larger, firmer and more beautiful breasts. Silicone breasts are available in many sizes. The generally popular sizes are as follows.

Is it true that breast augmentation will improve your luck?

Is it true that breast augmentation can improve your luck? In the past, many women were often judged by their appearance. Especially large, round, firm breasts are often seen as a sign of beauty and confidence. This may have a positive effect on both finances and work.

How to save money for breast augmentation

How to earn money for breast augmentation The easiest and fastest way is to find work. Whether it's a full-time job or a part-time job. You can earn money. But you may have to work a little hard.

Why is breast correction so expensive?

Breast augmentation is a very popular cosmetic surgery nowadays. But with breast augmentation, there is a risk of problems occurring as well, such as silicone moving, breast deformity, infection, etc. If these problems occur, Revision surgery is required. The cost of breast augmentation surgery is often many times higher than a new breast augmentation.

Non-surgical breast augmentation

Breasts are an organ that is important to a woman's confidence. Whether big or small, they all have their own charm. But for anyone who wants to have slightly bigger breasts. There are many ways to enhance breasts without surgery. Today we will introduce 10 ways to enhance your breasts. Without surgery Guaranteed to really work, not fake!

Breast augmentation review

Hello ladies, today I will be reviewing breast augmentation at bcoss clinic. I believe that many people People probably want to know if breast augmentation at bcoss clinic is good, is it safe, and what are the results?

Interested in breast augmentation? Free consultation.

error: Content is protected !!